Manager Customs & Trade Affairs

Als Manager Customs and Trade Affairs heeft u de volgende verantwoordelijkheden:

  • Binnen de afdeling geeft u leiding aan de Customs Employees (3fte). U faciliteert de Branch- en logistieke managers op de vestiging Ridderkerk. Ook heeft u een coördinerende rol voor de douaneactiviteiten van de andere vestigingen in Nederland;
  • Proactief ondersteunt, adviseert en informeert u management, personeel en klanten betreffende douane gerelateerde ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau;
  • Overkoepelende taken: AEO, interne audits en kwaliteitsverbeteringen, interne opleidingen, bezwaarschriften, afstemming van het douanesysteem met de leveranciers;
  • Tijdig signaleert u potentiële risico's op het gebeid van customs en bent u sterk in het aandragen en toepassen van oplossingen;
  • Op natuurlijke wijze draagt u zorg voor goede betrekkingen met (lokale) douaneautoriteiten.